Nabízíme komplexní
správu nájemních bytů a bytových domů v praze a čr

Dopřejte Vašemu bytu a domu péči řádného hospodáře.

+
A tady nám důvěřuje 14 spokojených zákazníků.
+
Už 3 zákazníci nám předali komplexní správu domu.
+
Ušetřete stejně jako 13 našich zákazníků v Praze 6.
+
Svůj dům svěřilo do péče odborníků 5 zákazníků
+
V téhle části Prahy pomáháme se správou v 15 domech.
Nezávazně poptat

Technická správa budov a nemovitostí

Na začátku poskytování služby Technická správa budov a nemovitostí:

 • provedeme Inspekci technického stavu vaší nemovitosti
 • vypracujeme Plánu oprav a investic (východiskem je technická inspekce)

Současně také připravíme Revizní harmonogram - obsahuje termíny zákonných kontrol:

 • elektroinstalací,
 • plynovodů, spalinových cest,
 • požárních hydrantů, hasicích přístrojů,
 • hromosvodů,
 • výtahů

Průběžně provádíme:

 • vizuální kontroly společných prostor domu
 • běžné opravy menšího rozsahu.
 • V případě zjištění potřeby opravy většího rozsahu, připravíme návrh řešení pro její odstranění.

Ostatní činnosti technické správy budov a nemovitostí:

 • vedeme příslušnou technickou dokumentaci vašeho domu
 • pravidelně ji aktualizujeme o všechny vykonané servisní činnosti
 • zrealizujeme za vás výběrové řízení na dodavatele služeb,
 • každoročně aktualizujeme Plán oprav a investic
 • na požádání jej odprezentujeme na schůzi vašeho bytového domu.
 • investice cílíme ke snížení spotřeby energií a úsporám plynoucím z efektivnějšího provozu domu

Naše ceny za službu Technická správa budov a nemovitostí začínají
na 90,- Kč (bez DPH) / bytová jednotka / měsíc

repair_man